MPB me paralajmërim: Mesazhe të rrejshme dërgohen në emër të drejtorit të BSP-së

featured

Ministria e Punëve të Brendshme këto ditë ka pranuar raporte nga qytetarët për një mesazh elektronik të pranuar kinse në emër të drejtorit të Byrosë për Siguri Publike, Sasho Tasevski, në të cilin në formë të një lloj kërkese për sqarim gjyqësor, pranuesit të mesazhit i bëhet me dije se është objekt i procedimit ligjor për një sërë veprash penale fiktive, të cilat nuk i ka kryer. Duke vepruar kështu, marrësi i mesazhit ftohet të kontaktojë dërguesin.

MPB njofton qytetarët se bëhet fjalë për një mesazh të rremë që nuk është dërguar nga MPB-ja, gjegjësisht BSP-ja.

“Këto e-mail janë një përpjekje klasike për mashtrim, në të cilën qëllimi i mashtruesve është të marrin të dhënat personale të dërguesit për abuzim të mëtejshëm”.

MPB me paralajmërim: Mesazhe të rrejshme dërgohen në emër të drejtorit të BSP-së