Çerdhe falas për familjet sociale dhe me shumë fëmijë në Gazi Babë

featured

Në seancën e djeshme të rregullt, Këshilli i Komunës së Gazi Babës, me propozim të kryetarit Boban Stefkovski, ka miratuar Vendim për lirim nga pagesa mujore për qëndrimin e fëmijëve në çerdhe për familje sociale dhe me më tepër fëmijë, informon PRESSonline.al.

Në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Komunës së Gazi Babës është marrë vendim për përjashtimin nga pagesa mujore për qëndrimin e fëmijëve në çerdhe për kategoritë e mëposhtme të prindërve:

-Prindërit e tre fëmijëve të regjistruar në çerdhe lirohen nga pagesa e pagesës mujore për një fëmijë;

– Prindi i vetëm me të ardhura deri në një pagë minimale ose me të ardhura të tjera deri në një pagë minimale lirohet nga pagesa e tarifës mujore për qëndrimin e fëmijës/fëmijëve;

– Dy prindër pa të ardhura ose një prind i vetëm pa të ardhura (persona të papunë) lirohen nga pagesa e tarifës mujore për qëndrimin e fëmijës/fëmijëve;

– Dy prindër, njëri prej të cilëve nuk ka të ardhura (person i papunë), dhe prindi tjetër me të ardhura deri në një pagë minimale ose me të ardhura të tjera në shumën deri në një pagë minimale, lirohen nga pagesa mujore për qëndrimin e fëmijës/fëmijëve;

-Prindërit e fëmijëve me kategorizim për vështirësi në zhvillimin e fëmijës/fëmijëve, lirohen nga pagesa për qëndrimin e fëmijës/fëmijëve.

“Në kushtet e një krize të rëndë ekonomike, si komunë përgjegjëse po e zbatojmë këtë masë për të mbështetur të rrezikuarit social dhe familjet me shumë fëmijë. Gjithashtu, përmes kësaj mase, ne krijojmë kushte të barazisë për fëmijët dhe i mundësojmë çdo fëmije që në moshën parashkollore të ketë mundësinë të kalojë një periudhë në çerdhe. Ftoj qytetarët që ta shfrytëzojnë këtë mundësi”, njoftoi kreu i komunës së Gazi Babës,  Stefkovski në rrjetin social Facebook. / PRESSonline.al

 

Çerdhe falas për familjet sociale dhe me shumë fëmijë në Gazi Babë